منصور احمدی

شنبه 9 مرداد 1400

نام: منصور احمدی
دانشکده: کشاورزی
گروه: علوم دامی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: a h m a d i m a n s o u r 3 5 6 @ y a h o o . c o m
تلفن: 09181413973
آدرس: ایلام- دانشگاه ازاد اسلامی- معاونت آموزشی


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
دکترا علوم م دامی- تغذیه علوم وتحقیقات تهران ایران 1387
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم دامی شهید چمران اهواز ایران 1378
کارشناسی مهندسی کشاورزی - علوم دامی رازی کرمانشاه ایران 1375

 •  
  • دروس ارائه شده
  •  
  • سوابق اجرایی
  •  
  • جوایز و افتخارات
  •  
  • تالیف و ترجمه
  •  
  • مقالات در نشریات
  •  
  • تحقیقات
 •  
عنوان 
مکان تشکیل 
شماره کلاس 
روزها 
ساعت تشکیل 
مقطع 
اصول پرورش طیورساختمان آموزشی شماره 3601چهارشنبه14-16کارشناسی
طرح آزمایشات کشاورزیساختمان آموزشی شماره 3601چهارشنبه8-10کارشناسی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
معاون آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامبهمن 1396تاکنون
مدیر گروه تولیدات دامی و علوم دامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامشهریور 1380مهر 1385
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ایوان غربدانشگاه آزاد اسلامی مذکر ایوان غربمهر 1385اسفند 1385
معاون آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامفروردین 1386دی 1396
عنوان 
سال 
فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی مهندسی علوم دامی دانشگاه رازی کرمانشاه 1378
فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی دانشگاه شهید چمران اهواز1380
فارغ التحصیل رتبه اول مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1387
پژوهشگر برتر گروه علوم دامی و دامپزشکی در سالهای 89و 90 در دانشگاه آزاد اسلامی ایلام1390
پژوهشگر برتر در سال 90 از طرف سازمان بسیج علمی و فناوری بسیج سپاه امیر المومنین(ع) استان ایلام1390
عنوان 
ناشر 
سال 
نوع اثر 
طرح های آماری در علوم کشاورزینشر آراسته قم1390تالیف
فیزیولوژی حیوانات اهلیدانشگاه آزاد اسلامی1395تالیف
تغذیه و خوراک دادن طیور ارگانیکدانشگاه آزاد اسلامی1398تالیف
عنوان مقاله 
نام نشریه 
سال انتشار 
شماره جلد 
شماره صفحه 
بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی برخی از صفات رشد گوسفند سنجابی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان13831 
اثر زمان جایگزینی چربی های اشباع با چربی های غیراشباع بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیپژوهش و سازندگی13863**
اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین و چربی در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتیپژوهشنامه علوم کشاورزی گیلان13862 
مطالعه اولیه وجود یا عدم وجود حفره در جسم زرد بر سطح پرژسترون سرم خون بز در فصل تولید و مثلیمجله دامپزشکی دانشگاه شهرکرد13882**
مطالعه آسیب شناسی شیر عفونی و تعیین میزان مقاومت استافیلوکوک اورئوس در برابر آنتی بیوتیک های مختلف و تأثیر آن بر سلامت عمومی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1394218-26
اثر رمان جایگزینی چربی های اشباع با غیراشباع بر عملکرد جوجه های گوشتیمجله پژوهش وسازندگی13969816-26
اثر سطوح مختلف مننسین در جیره دارای سویای اکسترود شده روی تولید، ترکیب و پروفایل اسیدهای چرب شیر گاوهای شیریمجله دامپزشکی ایران139635-14
بررسی فعالیت سیستم ایمنی متعاقب استفاده از سیستم های مختلف بیان انرژی و اسید های آمینه جیره در جوجه های گوشتی سویه آرین.مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران1396133-42
Association of milk protein genotypes with production trait and somatic cell count of holstein cowJournal of biological science , pakestan20081**
Effect of intra venous injection of galanin on plasma concentration of growth hormone , thyroid hormone and milk production in saanen goat Journal biological aferican20081**
Effect of Dietary Saturated and Unsaturated Fats on Body Performance and Accumulation of Abdominal in Broiler ChickensIranian Journal of Applied Animal Science 2011287-90
Influence of Starch Sources in Perpartum Diet on Colostrum Quality and Blood Immunoglobulin Concentration of calvesIranian Journal of Applied Animal Science 2012157-61
Effect of the time of the switch from an unsaturated (sunflower oil) to a saturated (tallow)dietary fat source on performance and carcase fatty acid profile of broiler chickens Iranian Journal of Applied Animal Science 20132**
In fluencies of Conjugated Linoleic Acid on Poultry ProductsInternational Journal of Life Science 201541-5
The Effect of Different Levels of Canola Meal without Enzyme on the Performance and the Serum Level of T3,T4, and TSH in Broiler Chickens Iranian Journal of Applied Animal Science 20152**
The effects of different levels of rapeseed meal with and without enzyme on the performance and the serum level of triiodothyronine (T3) thyroxine (T4) and thyroid stimulating hormone(TSH) in broiler chickenIranian Journal of Applied Animal Science20161203-209
Effect of Different Levels of Nno-selenium on Performance , Blood Parameters , Immunity and Carcass Characteristics of broiler chickensPuoultry Science Journal2018199-108
Feeding to the limits: efficient early weaning of lambs on solid feed at four weeks Livestock Research for Rural Development 2019311-7
Nano- selenium affects on duodenum, jejunum, ileum and colon Characteristics in chicks : an animal model Int. J.Nano Dimens201910225-229
An optimum level of nano-selenium supplementation of a broiler diet according to the performance, economical parameters, plasma constituents and immunity.Journal of Elementology2020251187-1198
عنوان 
اثر سطوح مختلف چربی های اشباع و غیراشباع بر عملکرد و مقدار چربی های محوطه بطنی جوجه های گوشتی ،مرجع
بررسی اثر سطوح مختلف نانوسلنیوم بر عملکرد ، فراسنجه های خونی ، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
بررسی ژن های کاپاکازئین و لاکتاگلوبولین در تولید پروتئین شیر گاوهای هلشتاین، مرجع
تأثیر سطوح مختلف کنجاله کانولا با آنزیم و بدون آنزیم بر عملکرد و میزان T3,T4,TSH خون جوجه های گوشتی
 

بازدید: 2218

سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به منصور احمدی می‌باشد.